Haetko Kandidaatteja?

Tervetuloa työnantaja sivuillemme!

Täytä tänne millaista kandidaattia haet vapaana olevaa tehtävään:

Mikä tehtävä on kyseessä? *
Kontaktihenkilö *
Yritys
Lähiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Email-osoite *
Puhelin
Matkapuhelin *
Fax

Tehtävän kuvaus
Tuote ( mitä henkilön tulee saada aikaan tehtävässä)
Liikevaihto
Toiminta-alue kotimaassa
Toiminta-alue ulkomailla
Asiakas kategoria

Toimenkuvaus:
Tehtävän nimi
Koulutus vaatimukset
Johtavuus vaatimukset
Onko kyseessä uusi toimi tai tehtävä

Vastuu alueet
Taloudellinen vastuu
Alaiset
Tulos vastuu
Budjetti vaatimukset
Asiakaskontaktit
Muut kontaktit

Mitkä seuraavista ominaisuuksista pidät tärkeinä tehtävässä?

Rastita tärkeimmät seuraavista ominaisuuksista:
Kyky jakaa vastuuta
Joustavuus
Aloitekykyinen
rakentava
Päämäärätietoinen
Huolellinen
Tehokas
Organisointi kyky
Yhteistyökyky
Itsenäinen
Paineen sieto
Pitkäjännitteinen
Muut toiveet/ Informatiot
    Form Mail lomake toteutettu FormToEmail.com scriptillä